Πολιτική Απορρήτου

Εμείς, η εταιρεία «Hospitality Solutions HRO LTD», με έδρα London England, (εφεξής “Εμείς” ή “Innopolium”) δεσμευόμαστε να επιδεικνύουμε σεβασμό και να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας, υποχρεούμαστε δε να σας ενημερώνουμε με διαφανή τρόπο αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και της χρήσης της ιστοσελίδας μας https://www.walkintable.com/ (“Ιστοσελίδα”) και των αντίστοιχων υπηρεσιών (η Ιστοσελίδα θα αναφέρεται ως οι “Υπηρεσίες”).

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα δήλωση απορρήτου όποτε είναι απαραίτητο. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα δήλωση απορρήτου, θα αναρτήσουμε το νέο έγγραφο στην Ιστοσελίδα, ώστε να ενημερωθείτε. Επομένως, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και να ελέγχετε περιοδικά τις Υπηρεσίες μας

  1. Οι Υπηρεσίες μας

Έχουμε αναπτύξει και διαθέσει μια ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει διαχείριση κρατήσεων, (η “Πλατφόρμα”) προορισμένη να καλύψει τις ανάγκες των εστιατορίων, εστιατορίων ξενοδοχείων, χώρων διασκέδασης και παρόμοιων επιχειρήσεων που προσφέρουν γαστρονομικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες (καθένα θα αναφέρεται ως “Χώρος”). Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί και στοχεύουν σε εστιατόρια επίσημου φαγητού (fine dining), σε εστιατόρια ξενοδοχείων, σε εστιατόρια άνετου φαγητού (casual dining), σε μπαρ-εστιατόρια ανοιχτά όλο το 24ωρο (all-day), σε μπιστρό και σε όλες τις παρόμοιες επιχειρήσεις αναψυχής που δέχονται και διαχειρίζονται κρατήσεις.

Η Πλατφόρμα χρησιμοποιείται, αντί εγγράφων σημειώσεων ή σημειώσεων ημερολογίου, από το επιχειρησιακό προσωπικό των Χώρων που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των κρατήσεων ή την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε Χώρου.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, κάθε Χώρος (ή ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για λογαριασμό ενός Χώρου αναφορικά με τις κρατήσεις του) θα χρειαστεί να ανοίξει λογαριασμό στην Πλατφόρμα με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ (“Λογαριασμός”).

Σημαντική σημείωση: Οι Υπηρεσίες μας στοχεύουν και παρέχονται στους Χώρους (ή σε αντιπροσώπους που έχουν ορισθεί από τους Χώρους για να χειρίζονται τις κρατήσεις τους) που ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουν μέσω της Πλατφόρμας για τους πελάτες τους. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργούμε ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό των Χώρων. Έτσι, η Πλατφόρμα επιτρέπει μόνο στο προσωπικό και / ή τους αντιπροσώπους του Χώρου να ανοίγουν και να διατηρούν Λογαριασμό στην Πλατφόρμα. Η ίδια επιλογή δεν προσφέρεται για τους πελάτες του Χώρου. Εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά στην παρούσα, η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας μας.

  1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μέσω της Πλατφόρμας

Δεν θα αποκαλύψουμε, μεταφέρουμε ή θα διανείμουμε με άλλο τρόπο οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από ό,τι ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Τυχόν πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών θα φυλάσσονται από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας.

Ο όρος Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σημαίνει κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί, άμεσα ή έμμεσα, ένα πρόσωπο (όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθμός, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται κι τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας μέσω της Πλατφόρμας και για τους λόγους που αντίστοιχα περιγράφονται:

2.1. Όταν εσείς, εφόσον είστε Χώρος ή αντιπρόσωπος Χώρου, επιθυμείτε να ανοίξετε Λογαριασμό, θα συλλέξουμε και θα αποθηκεύσουμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες:

  • βασικές πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας του κατόχου του Λογαριασμού, όπως, όνομα και επίθετο, e-mail και διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό
  • ένα όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου

Όταν ένας Πελάτης Χώρου πραγματοποιεί οικονομική συναλλαγή με έναν Χώρο μέσω της Πλατφόρμας όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας, ενδεχομένως να παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας. Ωστόσο, δεν λαμβάνουμε, ούτε αποθηκεύουμε πληροφορίες πληρωμής απευθείας στους διακομιστές μας αλλά αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν μεταξύ των Χώρων και τρίτων, όπως ορίζεται στην παρούσα.